Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mengelstoffen; j?

behoud zyns lyders naamlyk, te gevoelen, door Hechts eene geringe, en zachte pooging te doen, om den fteen te vatten, en uit te haaien, wanneer dezelve zig achter de gemaakte wond, vry en los in de blaas aanbiedt, en op den grond en achterften wand derzelve vatbaar is, en in gevalle hy hierin niet flaagt, de natuur alleen behulpzaam is, in haare uitdryvende vermogens, of wel, in het geheel geene poo* gingen met de tang, ten tyde der operatie doet, mair te-rftondj na de blaasfnede gedaan te hebben, de lyders ter ruste bezorgt, op het voetfpoor zo veeier beroemde, en in de kunst van fteenfhyden ervarene mannen, naarvolgt; moet evenwel maar al te dikwyls ondervinden, dat onkunde en eigenbaat, deze goede inzichten en oogmerken in een valsch licht ftellen, en zig ten voordeele zoeken te doen gedyen.

Ik heb ondertusfchen meer het heil myner lyderen, dan mynen roem , by het doen myner fteenfnydingen,in 't oog gehouden; wel indachtig, wat, naar verdienften geachte mannen, inzonderheid Profesfor camper, in zynen brief, zie, Hedend. Vaderl. Letteroeffen. VI. Deel, Mengelw. bl. 451. enz., als mede in de Mengelftoffen, over de Steengroeijing, en derzei ver heelwyze, Bl. ioa. te vinden, gezegd heeft, met deze woorden : De ma„ nier van franco, door loüis , weder op A 4 „ nieuw

Sluiten