is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundige mengelstoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8a

heelkundige

gelukken , indien de fteen eenigzins kleiner geweest, en tydig genoeg, geheel, of ten minften genoegzaam los, geworden ware; want dan had ik hem op de bekwaamftg plaats kunnen vatten, en de verzweering meer ruimte gemaakt hebbende, uit* haaien; althans dan was 'er gelegenheid geweest om hem daartoe, indien de te grootheid nog de hinderpaal ware, te verkleinen, en ftuksgewyze te loozen.

Ik weet zeer wel de tegenwerpingen die men my maaken kan, zo dezelven niet reeds by fommigen bedacht, en opgegeeven zyn,- naamlyk, dat ik de loswording van den fteen had kunnen bevorderen, door den zak, of de beklemmende wrong, open te fnyden; dan dit is voor hen die foortgelyke zaaken alleenlyk befchouwen, en niet behoeven uit te voeren, veel beter en gerr.aklyker met woorden, klaar en duidelyk, voor te ftellen, dan voor een fteenfnyder zeiven daadlyk uit te voeren.

Het is waar, in fommige gevallen kan zulks te pasfe komen , -en uitgevoerd worden , gelyk daar van , door houstet, en anderen , voorbeelden opgegeeven worden; doch uit de verhandelde waarneeming, is zulks ondoenlyk genoeg gebleeken, en behalven dien, vond ik tot eene zulke gevaarlyke onderneeming, geene genoegzaamevrybeid, herdenkende, 'c geene maret, hieromtrent aangetekend

heeft