is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundige mengelstoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s©4 heelkundige

„ van die klier af, om dus zyne kunstbewerking ge„ maklyk ten einde te brengen. Een aller volmaak» „ fte uitflag rechtvaardigde de voorzigtigheid van „ den Heer de chaux, want, ten einde van dfie ,, weeken, haalde hy met gemak een zeer grooten „ fteen af, en zyn lyder genas volmaakt, en leeft nog „ heden , fchoon meer dan 90 jaaren oud ! de „ kwaadfpreekenheid evenwel nam de overhand by „ allen, die de uitfteèkende gaaven van den Heer „de chaux, benydden. Eenige zyner mede„ kunstgenooten, onwaardig zulk een naam te draa-

gen, hadden reeds in den geest van 't gemeen de? „ zelve zoeken te bezwalken, door openlyk den weg ., af te keuren, dien hy zo voorzigtig ingeflaagen 5, hadde, door de afhaaling van den fteen, uitte ,, ftellen. Zy ontzagen zelfs niet voor te geeven, „ dat den fteen, welke hy, nogthans, waarlyk af-

gehaald hadde , flegts een ondergedoken fteen „ was."

„ De Heer de chaux, geboren met een zeer „ gevoelig hart,trok zig de onrechtvaardigheid vau ( „ net gemeen, welk geloof floeg aan zulk eene „ valfchc befchuldiging, zo geweldig aan, dat hy „ 'er eerlang ziek van werd, en overleed5'.

„ Men vergeeve my deze kleine uitwyding,f>egc „ de Heer mar et,) zy is gefchikt om anderen ,, op hun hoede te doen zyn omtrent onheufche

5, oor«