is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundige mengelstoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mengelstoffen. 2C?

deling geraakte, had zy reeds de beginzelen dezer breuk ontdekt, welken van tyd tot tyd, niet tegengaande zy onder kundige behandelingen, (die zy waarfcnynelyk veronachtzaamd heeft) geweest is, evenwel tot die grootte gevorderd was, en ter plaatze van den peesband van foupart,zo wel,als aan den onderkant en bovenzyde der dye zodanig aangehecht, dat men door geene poogingen in ftaat was, het breukgezwel te doen verminderen, of iets van het uitgezakte gedeelte, binnen den buik, te doen te rug keeren.

Vier weeken, vóór dat onze lyderesfe naar ons buiten gasthuis gezonden werd, hadzy, (niet onwaarfchynelyk, door de knelling van het compres van den breukband) op de breuk, of het midden des lieschgezwels, omfteeking en zwelling befpeurd, welke kort daar na, gedeeltelyk tot verzweering, gedeeltelyk tot verderving overging, en eene vernietiging van een aanmerkelyk gedeelte bekleedzelen, en breukzak of peritoneum zelve ten gevolge bad ; waarop een ander, onbekend , en aanzienlyk gedeelte darms, zie pl. III. fig. I. F. naar buiten uitgedrongen was , het welk zig ontveld, rood, of vleeschkleurig, en evenals of de fpierige rok, dezes darmsgedeelte, ontbloot was, vertoonde, of zig zodanig aanbood, gelyk men het inteftinum redum, fomwylen, (doch cmgekeerdj ziet uitkomen.

Tot