Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELSTOFFEN." 213

ep ondervinding {leunende, aangepreezen: en wat aanbelangt den half cirkelwyzen breukband, welke ik, om de uitperfing der ingewanden, vervaardigd en aangelegd heb, en welke zeer voldoet,deze is naar het denkbeeld des Heeren richter, zie zyne Abhancilung von denBruchen ,Erfterband, das achtekapitel, p. 53. enz. gevolgd, en voldoet veel beter, dan dat dezelve over de ruggraat, tot de tegerövergeftelde heup zig uitftrekke : althans, de redenen en ondervinding, in het rllervoortrefFelvkst werk, des fchranderen richter, ren bewyze van de voordeeligheid dezer foort van breukbanden, ?yn "O voldoende,dat niemand aan den goeden uitflag tw> felen, of zyne aanpryzing wantrouwen kan,

Zie daar de mededeeling eener zo zeldzaame breuk, welke my, om redenen der gelukking in de geneeswyze, ter navolging, wel waardig toegefcheenen heeft, ook hier eene plaats te vergunnen.

O 3 BE*

Sluiten