is toegevoegd aan uw favorieten.

Siegfried van Lindenberg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$>4- SÏECFRIE» T A tr

„ toen het Stierengevegt voorby was, wie meent „ gy dat my toen een bezoek gaf? Neen! dat kunt

gy van al uw leeven niet raaden ! — Nu, ik „ wil het u zeggen, op dat gy het in de Courant „ zoud kunnen zetten. —De Baronnes van Wel„ lenthal, zo als zy gaat en ftaat was het, met haar ,, oude Tante de Generaalin, by haar. Ter bliks! „ 't is jammer, dat ik het geen dag Van te vooren „ geweeten heb, dan had ik ze eens met de uiterfte „ pragt kunnen onthaalen, en gy had er een mooi „ verhaal van in uw Courant kunnen zetten* Maar

dat is tot daar toe! zy komt wel eens weder, en ,, dan zal ik traóteeren, dat er het land van waagert „ zal!"

Zyne wonden , de onverwagte verfchyning van den Edelman , en al de Wederwaardigheden van zyn leeven, wanneer zy allen te gelyk hem hadden kunnen overvallen, zouden den Lector niet het tiende gedeelte zo zeer getroffen hebben en nedergefkgen , dan dit berigt hem deed. Ja ! wy weeten met zekerheid, dat hy zig gaarne nog aan een vol douzain flofflagen zou onderworpen hebben, voor de bloote mooglykheid , om deeze noodlottige tyding flegts in twyffel te kunnen trekken. Onzen jonker zelf, hoe onervaaren, hoe weinig hy zig met onderzoek ophield, ontfnapte deeze plotslyke verandering van de zwarte Genie niet; hy zettede echter de doodkleur, die fchielyk zig met een gloeiend rood verwisfelde; het klamme zweet op het voorhoofd;

het^