is toegevoegd aan uw favorieten.

Siegfried van Lindenberg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 r> SIEGFRIED VAN

„ de Oudvaders gaan! maar apropo! had gy niet ,, nog een item ? "

Ja! en die is, dat daar uw Genade hetfchoonfte bruine hair van de waereld heeft, het my verwonderd, dat gy die pruik niet aflegt! te meer daar het heden voljlrekt de mode is , dat alle Officiers, al waaren zy halve kaalhoofden, hun eigen hair draagen, en de Keizer zelf, en alle Koningen en Vorften het zelfde doen!

5, Dat zal ik u zeggen; Papa zaliger zei altoos, ,-, dat eigen hair op een harde kop nergens anders „ toe deugt, dan om er een karei by van Tt paard te

rukken ;• en de Husfaaren van zyn Escadroii moesfr ten altoos al hun hair onder hunne mutfen ftee-

ken. **

. Vooronderfïel eens dit was zo l uw Genade zal immers nooit geen dienst weer doen ! , God bewaare my! "

En eigen hair , dat de natuur ons geeft ftaat altoos veel beter dan die dingen l

„ Gy hebt zekerlyk geen ongelyk. Ik wil het wel ,1 eens probeeren of myn hair weder groeien wil. — ,, Christiaan! — hebt ge daar geen fchaar by de „ hand? "

•-. Wil uw Genade het my veroorloven ? vroeg de Heer Fiks. — Ik weet mooglyk beter dan Christiaan hoe het weezen moet. Uw Genade zal in zyn eigen oog een beier voorkoomen hebben; en al was

dat