Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35* SIEGFRIED TAN

ders er hein niet Epigrammatis genoeg uit. Toen hy eindlyk op 't punt ftond, om den Edelman en het Gezelfchap, om verzoening te verzoeken, viel hem een papier in handen, waarmede hy zig zo goed hy kon uit den nood redde, en de Sociëteit op eene byzondere wys genoegen, gaf.

TWEE-

Sluiten