Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

Morbus Chronkus kon veranderen, en ook voor anderen gevaarlijk worden, ben ik verpligc, hem tegen zijne aanhoudende kwaadaartigheid hartopenende en oplosfende middelen aantebieden. Ik zal de voornaamltc fymptomata morbi kortlings befchrijven, en vervolgens de Curatio morbi opgeeven.

Nonnulla fymptomata morbi,

1) De Patiënt heeft, in den tijd van het afvallen der bladen, aan eenige Heeren Curatoren over het houden van mijne Mathematifche Collegien klagten ingebragt, zonder te vooren over zijne bezwaaren met mij gefprooken te hebben.

2) De Patiënt wilde mijne Mathematifche Collegien op zich neemen; egter naa een Lucidum Intervallum heeft hij daarvan afgezien, zich vergenoegende, dat men mij mogt helderde waarheid zeggen.

3) Heeft de Patiënt verzeekerd, dat mijne toehoorders niets van mijne lesfen profiteeren, en dus onbekwaam waren om de lesfen varr mijne Collegen bijtewoonen; dat hij nevens drie boeren beeter een put kon graven, dan alle mijne toehoorders. De Patiënt heeft daarmede wijlen te kennen geeven, dat de waarheid bij hem diep in een put verzonken ligt, dat hij cum fuis nooit voor den dag durft komen, dan bij het graaven van een put om anderen daar intedompelen. A

A2 4)

Sluiten