Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van THESEUS. 139

deel, verzekeren, dat hy ook met iason in Colchos ' geweest zy (a), en met MELëager het wild Zwyn hebbe afgemaakt (b~); en dat hier van daan kwam het fprcekwoord: niet zonder theseus (c)l Dat hy toch , zonder hulp van iemand anders te ontbceren , zeer veele en roemryke ftryden {treed. Dat het zeggen: deze is de tweede hercules! op hem paste. Ook was hy AdRASTÜs behulpzaam in het opneemen cn doen begraavcn van de Lyken der geenen, welke voor de Muuren van thebe gebleevcn waren (J\ Niet; dat hy de Thebanen

zou

anderen befchreeven door ovid:us , Herfch. XII B. v. 2 1 o.

fV).Hy was, derhalven, een der Argonauten, en woonde den tocht by om het gulde Vlies tc haaien,

(b) De hacchelyke lagt op het wild Zwyn, o Ie Beer van Calydon , tot welke alle jonge l.eden van moed en geboorte uit geheel Griekenland waren zaaingevloeid, is, insgelyks, zeer fraay door ovjdiüs berchieeven , Herfch. VIII B v 260 — en onder de Nederlandfche Dichters door lucas sche"mer.

(c) Dit Spreekwoord wurdt in het breede verklaard door ZENOiitns Prov. Cent. V. prov. 33. enz. Het werdt gebruikt van zwaarwichtige Zaaken , wimneer men aanduidde, dat dezelve niet verricht konden worden, zonder dat 'er de een of ander th..seus de hand toe leende.

(d) Rene aanmerkelyke omftandigbeid van den beroemden Ih.'baanrchen O rlog , die nog voor den ïiojaanfchen ging, is deze, dat de Thebanen weiger-

den

Sluiten