Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o6 VERGELYKING tusschen

dit geval aan de Had voorfpelde (t) En hoe onderdanig en zedig de Romeinfche Vrouwen zich gedraagen hebben, blykt daar uit, dat het gedrag der ondeugende ter gedagtenisfe is te boek gefield. Want gelyk onze Griekfche Gefchiedfchryvers niet verzuimd hebben aan te teekenen, wie het eerst hunne handen met burgerbloed bezoeteld , of hunne broeders beoorlogd, of vader of moeder vermoord hebben , zo hebben de Romeinfche Schryvers ons verhaald, dat spurius carvilius de eerfte geweest is' welke zyne huisvrouw verftiet, vyfhonderd jaaren na het ftigten van de ftad; en dat thal/ea , de vrouw van pinarius , onder de Regeering van tarquinius den Trot1'chen , eerst van allen in onmin met haare Schoonmoeder heeft geleefd. Met zo veel wysheid waren de huwelyks wetten ingerigt.

De bepaaling aangaande den tyd, waar op de jonge dogters mogten uitgetrouwd worden, kwam met de overige inrigtingen, omtrent haar gemaakt overeen, lycurgus trouwde haar niet uit, voor dat zy volkomen

(O Dit is naderhand meer in trein geraakt, en hield dus. op eenige ongerustheid te baaren. hortensia , Dogter van den beroemden Redenaar hortsnsius , en meer andere Vrouwen hebben meermaalen in het openbaar gepleit.

Sluiten