Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER PSALM I: 6(t. P$

fpreekt) zijn niet onbeftaanbaar met de Goddelijke goedkeuring. In eene weereld , waarin goeden en boozen onder eikanderen vermengd zijn , kan het niet anders, of de eerften moeten duizendmaaien de onfchuldige flagtoffers zijn van de heersen*» zucht, fchraapzucht , boosaartigheid der laatften. In eene weereld, waarin de beste menfchen dikmaal in vroeger tijd of groote zondaars geweest zijn of zich aan bijstere verkeerdheden s trouwloozen handel bij voorbeeld, 1'chuldig gemaakt hebben , kan het niet anders , of menig fmertelijk gevolg van voorig wangedrag blijft hun jaaren lang, niet zelden geduurende hun geheel leeven, aanhangen. God duldt deeze rampen en vermeerdert ze niet zelden door menige beftellingen Zijner voorzienigheid, zo al niet om de achtbaarheid Zijner wetten in de voordduurende wederwaardigheden van uitfteekende menfchen (denkt aan Jacob en David) ten nutte der weereld zichtbaar te verheerlijken , immers om het geloof aan een toekoomend leeven en eene toekoomftige vergelding in de harten der menfchen

te

Sluiten