Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Bericht, aangaande de

voegende my'te kunnen verzekeren, dat door deeze uitvinding, als dezelve wierd voortgezet, de Stad Amfterdam wel inzonderheid zoude bevoordeeld worden. Men konde hem deeze aanbieding ligtelyk toeftaan, en de proef wierd genomen; beftaande in een zekere quantiteit Steenkalk en het Poeder van zyne Cement, het welke bereid zynde, 24 uuren daarna, op de bodem van een Emmer met water wierd gezet, in welke deze Proef, circa zes weeken heeft geftaan, als wanneer dezelve 'er uitgenomen, en volmaakt voldoende wierd bevonden. Men gaf den Uitvinder op zyn verzoek een Declaratoir, en, met het zelve, vervoegde hy zich, in dat zelve Jaar nog, by den Oeconomifchen Tak. De Proef wierd aldaar mede onderzocht en met genoegen bezichtigd. Dan, dewyl hy Uitvinder niet geraaden vond het geheim daar van te openbaaren, het geen nochtans vereischt wierd, zo konde men weinig met hem daar over handelen, veel minder nog, hem eene premie, voor zyne nieuwe uitvinding toeleggen : weshalven hy te raade is geworden om Oélroy te verzoeken, en zich deswegens te vervoegen by den Souverain deezer Landen. Hy bragt dit,in een omftandig Request en bygevoegde Memorie, ter uitvoer, en, hoe zeer hy in dit zyn verzoek niet geflaagd is, kan men echter zeggen, dat daarop veel attentie is gevallen, niette-

gen-

Sluiten