Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 LEERREDEN

„der op de lijft gezet worden van zulke Gemeenebefren, welkte döor liefelijke eendragt eenen merkelijken trap van luifter en grootheid verkreegen hebben.

; Het kan ook nooit misfen: wanneer men uit zuivere grondbeginzelen eendragtig werkzaam is in het voortzetten en verdedigen eener goede en regtvaardige zaak, of men moet ten langen laatften, zig in een gelukkige uitkomft derzelve verblijden:

Geen geweld hoe groot, geen heerfchzugtsmönfter hoe affchuwelijk ook, zal de gelukkige uitkomft derzelve kunnen verhinderen: want de Allerhoogfie zelve, die den Konin. gen der aarde vreezelijk is, en bij welken de Vorften der werelt niets geagt zijn; die getrouw is in alle zijne beloften, heeft zelve gezworen, dat hij zijnen zegen gebieden zal, en het leven in eeuwigheid, daar eensgezindheid , liefde en vrede deszelfs zetel zullen gevefrigt hebben.

Een belofte nu, welke den eensgezinden in de betragting van het geen goed, billijk en regtvaardig is; zelfs in de allergevaarlijkfte omftandigheden, trooft en leven bijzet.

Een belofte, welke vooral in deeze tijden van verwarring. geweld, en verdrukking U, eendragtige broederen van dit vrijheid minnend Utrecht, moet aanmoedigen de zalige eendragtsband al vafter en vafter temaken; zo

dat

Sluiten