is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurlyke historie of Uitvoerige beschryving der [...] planten [...]. Tweede deels, dertiende stuk. De grasplanten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grasplanten.

191

CS°) Panik met een Roedige Pluim, en g.efpitfte gladde Kafjes, waar van het buU tenfte gaapt.

Hier toe behoort het Hooge Geerftgras, met Rietbladen van den Heer C l a y t o n , als ook deszelfs Zeer hooge, met e ne uiternmte groote, vv-yd uitgefpreide Pluim, de Aahtjes en dunne Haairachtige Steeltjes groen, de Krfjes Strookleurig bruin, hebbende, met lange ftyve gefpitfie Bladen. De groeiplaats is in Virginie.

(31) Panik meteen langwerpige vogtige Haairige, uitgebreide Pluim en tweebloemige Kelken; de Bladen Lancetvormig Liniaal; de Halm Wortelfchietende.

Hier moet wederom acht gegeven worden op die verkeerde nommers der Afbeel 'irgf n by den Heer Bormannüs , waar van ik ■op het Liniaale Panikgras heb gdprcken. Ook is 't genoegzaam blykbaar, dat deeze Soort het Ambonfe Paardegras van Rumphius

niet

(30) Panicum Pan. Virgata, Glumis acuminatis Isevibus, extima dehifcente. Sp. Plant 2S. Pan Paniculatum Glumis acutis. Gron. Pirg II. 12.

(31) Panicum Pan. oblong^ flexuola, Capillari patente ; Calycibus bifloris &c Sp. Plant. 21 B u r m. PI. Ind. p. 26. T. 10. f. 2. Tfiama - Pullu. H. Mal XII. V. 75. T. 41- Gramen aciculatum. Rumph. Amb. VI. T. 5. f. 1.

II. Deel, XIII. Stuk,

VI.

Af deel. 111.

Hooid-

stuk.

XXX. Panicum Virgatum. Roedig.

XXXI.' Paeens. Uitgebreid.