Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

AlDtEL. III.

Hooid-

STUK.

l'eldHcver.

lil.

Stipifi wis.

Lan? baardij

340 Driemannige

Grondsgefteldheid. Ook heeft in dc Bloemen een aanmerkelyke verandering plaats , wier Blommetjes fomtyds beiden , hoewel ongelyk, gebaard voorkomen, fomtyds het eene byna geheel ongebaard. Zeer veel zyn de Bloemen onderhevig , dat alle de Vrugtmaakende deelen in een zwart Poeijer veranderen.

Deeze Veldhaver, hoewel een fchadelyk Onkruid onder 't Koorn, is, op zig zelf, een der beste Sooiten van Gras, tot Voedzel voor het Vee; weshalve, in fommige Landen,daar van, door zaaijing, Konstweiden gemaakt worden, die men tweemaal 'sjaars kan afmaaijen. Zy is, tenonregte, voor het Ray-Grasf der Engelfchen gehouden , en daarom noemt menze, in Duitschland, Fransch Raygras. In een Weide van Beemdgras doet zy niet veel goeds; dewyl zy , te fchielyk opgroeijende en te hoog, tegen den tyd des Ilooybouws reeds uit haar kragt gegroeid is en verdroogd. Het Zaad is taamelyk Meelryk, en kan , van het Kaf gezuiverd , tot Spys gebruikt worden. Hierom voert zy, misfehien, den naam van Fromental, by de Franfchen.

(3) Haver die gepluimd is , met de Kelken r" tweebloemig; de Baardjes tweemaal zo lang

als 't Zaad; de Halm Takkig.

Aan

(3) Avena Panictdata, Cal. bifloris , Atiftis Semine du. V10 longioribus. Sp* Hant, 15. Mant. 34,

Sluiten