Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi.

Afdeei.,

V. Hoofdstuk.

jSpaaufck Tarw.

Bezorgir van dit Koorn.

500 Eenhtjizige

fchraale Zandige Heijen, daar geen Tarw of. Gerst, ja naauwlyks Rog geteeld kan worden; gelyk "geheel Nieuw Jerfey dus beftaat. Op ?dezelven, niettemin, heeft men een fchoone Teelt van dit Koorn, dat een Penwortel fchiet, die diep in de Aarde dringt, en daar door beftand is tegen Wind en droogte. Maar hetzelve vereifcht, om die reden, een wel geroerden Grond, dat door Ploegen gefchiedt,, waar mede men Vooren maakt, die elkander1 kruislings fnyden , vier of zes Voeten van el<l kander voor de Groote , twee of drie Voeten 1 voor de Kleine Mays. In de Kruifingen wordtJ het Kootn, by vier of vyf Korrels te gelyk 1 geftoken, doende fomtyds daar by een weinig Mest, en dan de Aarde Heuvelswys, by een: haaiende. In Nieuw Jork neemt men daar toe een 1 foort van Haringen, waar van men óén of twee < in zulk een Heuveltje begraaft. Kinderen kunnen deeze Planting onder eenig toezigt verrigteu. De Mays opfchietende, worden 'er : door de Wilden dikwils Boorien by geftoken, die zig om de Steelen flingercn en dus een : dubbeld voordeel geevcn. Ook planten zy j 'er wel Batatten of Zonnebloemen tusfchen, tot hun Voedzel.

g De meefte voorzorg is de gezaaide Korrels voor Inkhoorntjcs en Maysdieven, (dat een: foort van Vogelen zyn , van grootte als een Spreeuw,) en voor de Kraaijen.te bewaaren.i

Daar

Sluiten