Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

Afdeel.

V. Hoofdstuk.

Spaanfih Jairw.

Brood

daar van scer goed.

: i

538 Eenhuizigb

Kalm, aangaande de Teeling van dit Koorn, in Noord - Amerika , heeft waargenomen (*). Ten opzigt van deszelfs fterke vermenigvuldiging merkt hy aan, dat het voor een Misgewas in die Landen gerekend wordt, wanneer men niet tweehonderdmaal zo veel, als 'er gezaaid is, van de Spaanfche Tarw inoogiT. Naauwlyks ééne Aair heeft minder dan driehonderd Korrels, n daar groeijen gemeenlyk twee of drie Aairen op één Halm: zo dat, offchoon al eenig verlies door 't Ongediert geleeden wordt, de vermenigvuldiging doorgaans wel zeshonderd is voor één. Daar behoeft, derhalve, maar weinig geplant te worden voor de Huishouding en tot den Uitvoer levert dit Koorn onverbeeldelyk uit. De groene Aairen , gebraden, worden voor een lekkerny gehouden , en uit de Stengels kan men een Sap zuigen , dat zeer aangenaam is, zynde daar van ook Suiker gekookt geweest en van de gekneusde Stengels brouwen zy een foort van Bier.

' Het voornaamfte gebruik, dat van de Spaanthe Tarw in Noord-Amerika gemaakt wordt, s tot Brood, 't welk de gewoone Spyze der Amerikaanen is , zelfs by Luiden van Aannen en Vermogen. Komt een Vreemdeling »y hun , dan Iaaten zy hem zo wel Tarwe-

als

f0 Zie Stoekh. Verhand. XIII, & XIV- Band.

Sluiten