Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JP4

Eenhuïzice

Vf. Afdeel.

V

hoofdstuk.

VleefchSop . enz.

KragtMeel.

1 \

„ alleen met Suiker of Syroop zeer lekker , ,, maar ook zeer voedzaam."

De Europeaanen hebben van de Amerikaanen , in dat Wereldsdeel, geleerd, zekere Vleefchfoepen te maaken van Mays, welken de Franfchen Sagamité , de Engelfchen Hommony, de Zweeden Sapaan noemen. Ten dien einde kneust men de Spaanfche Tarw-Korrels, geweekt zynde, in een Houten Blok dat uitgehold is , tot een foort van Grutte , die dan eerst wat gekookt en vervolgens het Vleefch daar in gedaan wordt. De Mays, naamelyk , moet tot het gebruik gepeld worden, dat aldus gefchiedt : maar men weekt ze ook wel in een foort van Loog van Asfche, waar door de Bast 'eraf gaat, terwyl de Korrels heel blyven , en hier door werdt Doctor Co ld en bedroogen, de zodanig gepelde aanziende en befchiyvende als naakte' Mays. Daar wordt jok Mout van gemaakt tot het brouwen van Bier, 't welk inzonderheid gefchiedt met blaauwe Mays, en fommigen hebben 'er Moutwyn van geltookt.

Denatuurlyke Ingezetenen van Kanada, cn andere Wilden, die , zo tot hunne Reistogten met Pelteryën, als tot de Jagt en tot den Oorlog}. dikwils een Voorraad van Voedzel behoeven , van weinig omflag of zwaarte, lebben daar toe dit Koorn zeer behendig ceeten te gebruiken. Gebraden ftampen zy

het.

Sluiten