Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grasplanten. 505

hetzelve tot. Grutten , onder welke , na dat het Kaf uitgewannen is, zy wat Suiker mengen , en floppen het dus in een Zakje of ander Tuig, dat zy gemakkelyk op de Rug kunnen draagen. In de Wildernisfen Honger krygende neemen zy een Handvol daar van en mengen die onder Water, dat zy vinden; *t welk hun dan tot Drank en Spyze. ftrekt. De Iroquoizen noemen deezen Voorraads' Kost Otiitzera. liet is een Kragtmeel, misfchien zo nuttig , als men ooit heeft uicgedagt.

Van den dienst, dien men van de Spaanfche Tarw, zo voor de Paarden en ander Vee, als voor het Pluimgediert kan hebben , fprak ik hier voor. Ook is 't niet onwaarfchynlyk; dat bet Meel daar van , met Melk cn Bote of Vet tot een Pap gekookt, zeer dienftij zy tot verzagting van Pyn en het doen ver liaan of aanrypen van Gezwellen : gelyk ooi de Heer Kal li verhaalt (*).

Niet zonder reden hebben, dan,de gezegd< kundige Natuur - onderzoekers de Voorttee ling van dit Koorn, in onze Provintiën, aange preezen. Wy zouden dus de onvrugtbaarftf Gronden; met gemak, ten nutte kunnen maa ken, en eenen onuitputbaaren Voorraad vai

Graa

(*) Stockh, Verhand, als boven.

I i 5 " '; ' -

H. Peei. XHI. Siux.

VI. Aidebi,.

V. Hooid.

stuk.

Spaanfche Tarw,

1

1

Sluiten