Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50(5 Eenhuizice

VI.

AïDEBL.

V. jHoOFD-

aruK.

Spnanfctu Tarw.

Vrugemaakendedeelen.

I (

I

<

l

a 2 1 c

;

z

k I e

| C li

di

Graanen bezorgen aan ons Lend, ja uit het zelve veele andere Volken kunnen fpyzigen. even als de Noord - Amerikaanen doen; hebbende daar toe geen hulp van buicenslandfch Volk noodig : terwyl ook dit Gewas tot befchuttirjg dienen kon van andere Plantagiën , inzondeheid van die van Tabak.

1 e verwonderen is 't , dat de Spaanfche Tarw, in hoedanigheid dus zo zeer met het gewoone Koorn overeenkomftig, daar van in Ie Vrugtmaaking zodanig verfchille , dat zy le Mannelyke en Vrouwelyke Bloemen afgezonderd heeft. Ondertusfchen heeft deselve hier door tot bevestiging geftrekt van le Bevrugtinge der Planten. Veelen hebben evonden , dat , zo de Bloem-Aairen vroeg fgefneeden worden aan een Plant , die op ig zelve ftaat,de Vrugt - Aairen volftrekt misraagen en geen Graankorrels uitleveren. Aan en anderen kant, wederom, heeft men opemerkt, dat, zo blaauwe of roode Mays geaaid wordt op een Akker, onder de witte of eele, alsdan een menigte bonte Aairen voortomen, met Korrels van verfchillende Kleur, ovendien is zy fomtyds ondeihevig, een ikele Aair voort te brengen,half Mannelyk, df Vrouwelyk; gelyk de Heer Baron van leichen opmerkt, door wien de Vrugtaakende deelen van dit Koorn ten allerdui:lykfte en wegens de grootte ook ten blyk-

baar«

Sluiten