Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

LEERREDE over

zijt, of is het gehoorzaamheid uit liefde en geloof?

Het Koningrijk van God moet in tijden van gevaar en nood , dan vooral , niet maar in voorgeeven, maar in kracht zijn, ook in den troost, in het bemoedigend uitzicht, en in de hope der zaligheid, die het aan den Christen geeft ; nu dan, Godvruchtigen! rust uwe ziel, onder alle beroeringen, in God*en Jefus? is zijne genade u genoeg, en leeft gij, al moet gij dagelijks werken en flooven, als een vreemdeling, wiens vaderland boven is?

Nu genoeg gevraagd, ik laat U zei ven nu belijden — uw hart fpreeke voor God en uwen Koning, zwijgt niet, bedekt niet, verfchoont U niet; Jefus zag het, God weet het, en die Vader der Geesten kent uw hart; eer dan gij, verneemt hij het, waar uw Christendom woorden, voorgeeven zonder kracht is.

Intusfchen, als Jefus U het aanwijst, als zijne liefde U waarfchuwt, als zijne trouw U te rug roept; ziet daar 't blijk, dat het Koningrijke Gods ten zijnen opzichte niet woorden maar kracht is! Hij beloofde het U, hij zou U een getrouw Koning , en een onveranderlijk Heiland zijn. Is 't veel belooven, zonder daaden ? Neen, Godsvriend ! want zijn woord zegt ook nu: Uw ongeloof, uwe liefdeloosheid, uwe ongehoorzaamheid, uwe woorden zonder kracht, dit alles is U vergeeven, heb mij dan nu lief en doe uwe eerfte werken!

Ja, Jefus heeft U niet gevleid, Godsvriend! wiens geloof en liefde is verkoud, gij leefdet

moog-

Sluiten