Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin VOORBERÏC II T.

niet ijdel zij in den Heere, maar flrekke ter bevoordering van zulk eene geheiligde kennis, welgeworteld geloof, leevendige hope, vuurige liefde, en verblijdenden troost, waar door wij met lijdzaamheid kopen de loopbaan, die ons is voorgemeld, om zoo den wille Gods gedaan hebbende, de beUftenisfe wegtedraagen !

H. H. VIER VA NT*

Amsterdam, den a Januari}, 1797-

LEER

Sluiten