Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p E Mossen. 49»

Italië. Zy is ook in Switzerland, in Engclanc

en elders gevonden.

Het is een zeer klein Plantje , anders naai

de laatfte Soort van Marchantia veel gelyken

de , doch Pypacbtige Bloempjes hebbende en Kelkachtige Zaadhuisjes. De Blaadjes zyi niet Korftig gelyk in 't Schurftmos, maar be ftaan uit kleine Blaasjes. De Ribbetjes, doe 't midden der Blaadjes loopende, zwellen aa 't end , tot een Bolletje, dat een hol Buis uitgeeft met een klein Hoofdje. Dit acht c beroemde Scbmieoel enkel uit Korrelt j< te beftaan , die zig over 't geheele Loof ve fpreiden , en waarfchynlyk dienen tot vooi planting van dit Mosje.

Ricc I a.

Verwonderlyker is nog dit Geflagt,naar e Italiaanfchen Raadsheer Ricci, door d zelfden M chelius, benoemd. Het heel naamelyk, volgens de Waarneemingen \ den zeer Kruidkundigen Schreber, ge Kelk, dan een Blaazige holte binnen des Ih zelfftandigheid ; geen Bloem: maar een R rond, ongefteeld, Meelknopje, zittende het Vrugtbeginzel, dat Tolrond is , en t Draadgen Styl heeft, het Meelknopje do boorende. Het Vrugtkasje is Klootrond, i een verwelkt Meelknopje gekroond: het Z half kogelrond, meteen Voetje.

IL Djsbi. XIV. Stu&

DE

AïDEEL. IV.

■ Hoofdstuk.

Biefta.

1

r n e e :s rt-

;a

sn

U

an

en

ds

oh

op

:en

or-

net

jad

De

Sluiten