Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van THEMISTOCLES. 233

gelyk meer naar het binnenst van Griekenland ftevenen, om de Kusten van Peloponnefus te dekken, op dat ook het Leger te Lande met de Vloot mogt medewerken, dewyl hy oordeelde, dat men volltrekt buiten ftaat was de overmagt des Konings ter Zee wederlland te bieden. De EuBffiëRS hierom vreczende , dat de Grieken hen verhaten zouden, traden heimelyk in onderhandeling met themistocles, en zonden zekeren pelagon aan hem met groote lommen gelds; welke hy, volgens het verhaal van herodotus (A) wel aannam, maar vervolgens aan

eurybiades overhandigde, Onder de

Atheniënfers, die hem veelal dwarsboomden, bcvondt zich , voornaamelyk , architeles , die op de zogenaamde heilige (f) Galeije geboodt. Deze, geen geld hebbende om het Scheepsvolk te betaalen, maakte toebereidzelen

(h) Zie herodotus. VIII. B. h. 4. en 5.

„ Plutarch'js verfchoor.t hier themistocles. Want herodotus verhaalt het liuk vry anders. Hy zegt duidelyk. dat van de XXX Talenten, welke de F.ubceè'rs aan themistocles ter hand Helden - deze niet meer dan vyt gaf aan eurybiades, en drie aan een Opperhoofd der CorinthiJrs , genaamd adimantus ; en dat hy het overige geld voor zich hieldt." Fr. Vert.

(i) Z. I. Deel bl. 113, en de Aantekening bladz. 125.

P 5

Sluiten