Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%i het LEVEN

zyn, dat de Deugd in de daad achtervolgd moet worden van de Satyre (V), even gelyk zulks plaats heeft by het opvoeren van iragifche Toneelllukken (e) , liever vaaren laaten! Met meerder recht vermaande zenq de zulken , welke aan de Deftigheid van pericles den naam gaven van waanwyze

Trotsch-

(d) Verfïaa geen Schimpdicht, in de gewoone betekenis van het woord, maar zeker foort van boertige Treurfpelen, Zie casaus. de Satyrica Graecor. poëti, en de volgende Aantekeninge van den Fr. Vert.

(e) „ PLüT/iRCHUs wil zeggen.dat de Dichter iön , fchryvende, dat de edelmoedigheid en grootheid van Ziel in pericles , vergezeld gingen van een goed gevoelen van zich zeiven , en eene ruime maate van minachting voor anderen, daar in de oude Treurfpeldichters navolgt , welke , wanneer zy met hunne Kunstgenooten in het openbaar om den prys en kroo. ne dongen , gewoon waren drie of vier Treurfpelen hoofd voor hoofd te verwonen, waarvan het laatfte altyd eene zogenoemde Satyrifche Tragedie was, dus genoemd, om dat onder de Koningen en Helden ook saters werden ingevoerd, om te boerten en aartigheden voor den dag te brengen: gelyk wy dit nog zien kunnen uit den Cyclops van euripides , het eenige Satyrifche Stuk van dien aart, het welk ons nog ove.

tig is uit de Oudheid. Deze vergelyking is zeer.

juist,en zeer fchoon." Fr. Fert.

Men moet hier dan denken aan de Tetralogiae Tragicorum , van welke onder anderen melding is gemaakt door den geleerden jonsius, de Script. Hifi;. Fhil p. 86, 87.

Sluiten