Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van TIMOLEON. 55

pige veinzeryen, daar men voorgaf, „ met „ vermaak te zullen zien , dat timoleon „ zelf, indien hy zulks verkoos; ia hoeda„ nigheid van Raadsman, zich by hicetas „ vervoegde en deelgenoot werdt van zyne „ voorfpoedige verrichtingen: maar , daar„ entegen , eischte, dat hy r'e Schepen en „ het Krygsvolk te rug zoi zenden naar „ Corinthus ; overmits de Oorlog zo goed „ als geëindigd was, en , bovendien, de „ Carthaginienfers den overtocht niet wilden „ dulden, maar gereed Honden , indien hy „ zulks met geweld beproeven wilde, hem „ vyandelyk aan te vallen."

De Corinthiers, nu opgezeild naar Rhegium , en aldaar dit Gezandfchap ontmoetende ; ziende, daarenboven, de Puniërs (V) niet verre van daar , ten anker liggen , ontbrandden wel van fpyt over deze fmaadelyke behandeling; inzonderheid klom de verbittering by allen hoog tegen hicetas, en men vreesde zeer voor het lot der Siciliaanen, die, klaarblykelyk, prys gegeeven werden aan hicetas ter belooninge van zyn verraad, en aan de Carthaginienfers, om

over

(«) Of Phceniciers, d. i. Canhaginienfers, uit Phoe: aicie herkomftig,

B 5

Sluiten