is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 het LÉVEN

te haaten, welke den dood niet vreesden, uit aandrift ter verrichtinge van treffelyke daaden en het behaalen van roem! Geheel anders dachten de Lacedsemoniers. By hen was MÓ'èd de grondflag zo wel van met genoegen te leeven, als te fterven: waarvan ten blyk verftrekken kan het bekend Graffchrift (/):

„ Dit Graf dekt Melden, 'welker dood Hier aan moet worden toegefchreeven,

Dat, vólgens hen, de prys niet groot Was of van Sterven, of van Leeven,

Wanneer men zich niet door die beiden

Wist Roem voor altoos te bereiden."

Want noch het ontwyken van den Dood verdient berisping, byaldien iemand op gene onwaardige wyze zyne zucht tot het leven aan den dag legt: noch het ondergaan daarvan is lofwaardig, wanneer het

ge-

(rf) Wy hebben dit Byfchrift in de Griekfche zogenaamde bloemenleezinge QAnthologia JLpigrammatum) nergens aangetroffen; zelfs niet in de Analecïa van brunck, waar onder het natuurlyk plaats hadt behooren te vinden. Men leest 'er zammige foortgelyke van simonides en anderen.