Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ARISTIDES. 23

e, een voortreffelyk Burger. Waarlyk! ik „ fchaam my meer over de eere, d e men „ roy tegenwoordig bewyst, dan over het „ vonnis van veroordeelinge, 'c welk ik voorheên moest ondergaan. Tevens er„ ger ik my over üwlieden , by wie het ., lofwaardiger is deugenieten te begunstigt gen , dan het eigendom van den Staat „ te bewaaren!" Dit gezegd en overmigende blyken van gepleegde Rooveryen te voorfchyn hebbende gebracht , deed hy hun , die toen voor hem fchreeuwden, en de beste getuigenis van hem gaven, verftommen, terwyl hy by de Braaven zuiveren en billyken lof behaalde.

Wanneer datis (vj van darios afgezonden , in fchyn om van de Athenienfers lïraffe te vorderen (w), ter oorzaake dat zy Sardes in brand geftooken hadden;

maar,

O) Een Meder van Geboorte. Benevens hem hadt darius het bevel opgedraagen aan den Zoon zyns Broeders, artaphernes. Zie hkrodot. VI. B. 94 h. nepos Miltiad. 4.

f>) Men verhaalt, dat hy op de Athenienferï dermaate was gebeeten, dat hy zich door eenen zyner knechten geftaadig liet vermaanen: Heer'.wess gedachtig aan de Atherdetije-.iï * B 4

Sluiten