is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(56

het LEVEN

alle hulp , welke in hun vermogen was . volvaardig toebrengende; en zich haaftende om de weinige Schepen, die, het gevaar ontvlucht , nu op kwamen daagen, den noodigen byfland te bieden. Aan derzelver boord bevonden zich over het geheel maar zeer weinige Ruiters; van de Voetknechten wat minder dan tweeduizend, benevens twéé Elephanten.

Deze benden by zich verzameld hebbende rukte pyrrhus daarmede voort naar Tarentum; ook kwam cineas, op het eerst gerucht van zyne aankomlte uitgetrokken , hem onderweg met zyne te vooren overgevoerde manfchappen te gemoet, — Binnen de Stad gekoomen hoedde hy zich iets met dwang , of tegen den wil der Tarentyners te gebieden ; tot dat de meefte zyner Schepen , door den itorm verftrooid , behouden uit zee waren aangeland , en het grootst gedeelte der Legermacht wederom by een verzameld was. Toen bemerkende, dat het meerder deel der Burgerye zonder ftrenge dwangmiddelen noch zelf te behouden was , noch anderen konde behouden; maar dat zy, daar hy naar hunne gedachten ontbooden was

om