is toegevoegd aan je favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET

LEVEN VAN

CAJUS MARIUS.

Van cajus marius is ons geen derde naam bekend, 't welk mede plaats heeft, ten aanzitn van quintus sertorius,' die zich meefter maakte van Spanje, en van lucius mummius,dieKorinthen heeft in» genomen : want de toenaam achaicus, welken de laatfte voerde , was hem ter oorzake van zyne krygsbedryven gegeven, even als aan scipio de toenaam van africanus, en aan metkllus die van maceoon icus. En hier uit meent posidonius voornamelyk de zulken te kunren wederleggen , welke van gevoelen zyn , dat de derde naam by de Romeinen de eigen-naam was, zo als camillus, marcèllus en cato ; vermids hieruit L 2 zou