is toegevoegd aan je favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioa het LEVEN

zyn ook , die willen, dat Gallien zich,door zyne wyde uitgeftrektheid van den Oceaan en bet Noorden o stwaards tot aan het Mèodfche Heir uitbreidende, floot aan het Pomifcbe ScytSie dat daarvan die volkeren ondereen zyn gemengd : dat dezelve

niet

irones dicuntur. Maar de oude Gallifche taal is de zelfde als de Germaanfche. Waarfchynlyk is het woord Cimbren geen Gallisch woord , maar hebben de Gallen hetzelve van de Natie zelve ontleend , om daarmede dteven en roovers te beftempelen. Zie de Aanmerkingen op festus. Fr. Vert. — De oude woonplaats van dit volk, door plutarchus bedoeld,wanneer hy zegt, dat zy tot die Volkeren behoorden, welke aan den Noordetyken Oceaan woonden,was naar men meent van dé Kim'>ren het tegenwoordige Jutland,by ouds Cher. Jonefus Cimbricz genoemd, en van de Teutonen.het oude Scandinavia , waar onder Zweden , Noorwegen en de Deenfche Eilanden begrepen werden. Dan omtrent deze volkeren is alles zo duifter als het l»nd zelve , waarvan zy gezegd worden af tö ftammen. Een der nieuwHe Aardrykskundigert meent zelfs grond te hebben om te beweeren, das op het Kimbrifche Schiereiland nimmer eigenlyke K-mbren gewoond hebben. Het is hier de plaats n'ét om dit verder uittepluizen. Men zie m a nmert, wien ik bedoelde, in zyne Geographie dtf Griechen und Romer Th. LIL