is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van LYSANDER. 435

hy als Plaatshouder (f) afgevaardigd naar den Hellefpont, alwaar hy , hoewel - geweldig gebeeten op agesilaus, noch» thans nimmer naliet zynen plicht te doen. En gelukte het hem den Perfiaanfchen Overften spithridates , een' Man van grooten moed , en die eene aanzienelyke krygsmacht onder zyn bevel hadt, maar in onmin geraakt was met pharnabazus, afvallig te maaken, en tot agesilaus over te brengen. Dit was het eenigfte, dat hy hem ten dienste verrichten mogt in dezen Oorlog: ook keerde hy, na verloop van eenigen tyd , zonder roem te hebben kunnen behaalen , te fcheep naar Sparte te rug , niet alleen ten uiterllen vergramd op agesilaus, maar ook , voor het Overige , meer dan ooit vervult met haat tegen de plaats hebbende Regeeringe van Lacedoemon. Waarom hy dan ook befloot, al dat gene , zonder langer uitftel, werkheilig te maaken, dat hy voor langen tyd reeds meende klaar gemaakt en beflooken te hebben, ter omverwerpinge van den ouden , en tot ftand brenginge van

eenen'

CO Of Stedehouder, Lieutenanf,

Ee 2