is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6 h e t LEVEN

by door eene befchikkng van het noodlot voorbedachtelyk mitiiridates wilde fpaaren, en als eene party voor zich zeiven o overhouden, genoeg, hy gaf aan dit aanzoek geen gehoor, maar liet aan mithridates de gelegenheid om te ontkomen, en de magt van fimbria te leur te ftellen.

Hy zelf verfloeg daarop tot tweemaal toe de Koninglyke vloot; eerst by Lectmus, een voorgebergte van Troja, waar hy dezelve ontmoetede ; vervolgens bemerkt hebbende , dat neoptolemus met eene. groter magt hem voor Tenedos opwagtte, ging hy aan boord van eene Rhodifche galef, op welke ,demagoras, een groot vriend van de Romeinen, en een zeer kundig Zee-officier , het bevel voerde, en zeilde buiten de linie vooruit op den vyand in. Neoptolemus hierop met kracht van roeien naar hem toekomente vlugten, en vervolgens te Nicomedïa uit eenen put, waarin hy zich verfcholen had, uitgetrokken, i en gewelddadig vermoord, in wiens plaats fimbria zich het opperbevel had doen geven. Zie fr e i n s h esi i o s in fupplent. ad l t v. L. LXXXIL C 61 et fqq, en vell.ej. paterc. //. 24.