Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

356 bet LEVEN

vaardigen van oorlogstuig by een was gebracht , zo wel als het oorlogsgereedfchap zelve in brand zouden fteeken. Dit deed de Syracufaanen ftand houden en redde nicias, benevens de Legerplaats en krygskas der Athenienfers. want de Ruiters van Syracufe ziende tusfchen hen en de verfchansfingen des vyands een' zo grooten brand opgaan , werden daar door afgefchrikt en keerden te rug.

Na dit gevecht, en hét fneuvelen van lamachus, was nicias van de dm Opperbevelhebbers nu maar alleen overgebleeven, en deed 'er zich voor hem groote hoop van voorfpoed op; want vele Steden gingen nu aan zyne zyde over, en eene menigte volgeiaadene Koorenfchepen kwamen van alle zyden aan («) by de Legerplaats Elk haastte zich om zich by die gene te voegen , welken het voer den wind ging. Te Syracufe zelfs begon men 'er reeds van te fpieeken om met hem m onderhandeling te treeden, naardien men volftrekt aan het behoud der Stad wanhoopte) Het eig*nlyk werkw. was hier weggeval. lea. Maar de fin is duidelyk.

Sluiten