is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van MARCUS CRASSUS. g?

het geld ontfangen hadden, bedrogen hem en maak een zich weg. Daarop trok hy weder van de zee terug, en floeg zich in e t fchiereiland Rhegium neder CO* Hier zocht crassus hem op, die door de gefteldheid van het land zelve geleerd zynde , wat hy doen moest, dadelyk befloot de landengte door eene muur aftefluiten , om dus tevens aan zyne zoldaten werk te verfchaffen , en den vyand allen toevoer te beletten. Hoe moeilyk en omflachtig ook deze onderneming was , wist hy echter dezelve , tegen aller verwachting , binnen zeer korten tyd gelukkig tot 'ftand brengen. Hy liet door de landtong van de eene zee tot de andere eene gracht graven, ter lengte van driehonderd ftadien, en ter diepte van vyftien voeten, en langs deze gracht liet hy eenen muur optrekken van eene verbazende hoogte en flerkte. Dit werd in 't eerst door spartacus niet geteld, en hy dreef den fpot met dezen toeftel. Dan toen zyn voorraad ten einde was geraakt, en hy meende uit te trekken, zag hy zich door den muur

opCO Thands Rksgio geheten.