Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van MARCÜS CRASSUS. ui

'zelf werd door een' ander, die hem van ach ter aanviel, gedood. Petronius, geen geweer hebbende om zich te verdedigen, werd in zyn harnas getroffen, doch fprong, zonder gewond te zyn , van zyn paard, Crassus ftierf onder de handen van eenen Parther, pomax^thres genaamd C?)* Dit wordt echter van zommigen tegengefproken, welke zeggen, dac een ander crassus heeft gedood, doch dat deze hem het hoofd en de rechterhand heeft afgehouwen. Doch dit fteunt meer op gistingen, dan op gronden van zekerheid; want de genen, die er by tegenwoordig waren , zyn deels, vechtende om crassus te redden, gefneuveld, deels terftond naar den heuvel terug getrokken, Deze laatften werden door de Parthers gevolgd, welke hun zeiden, dat crassus zyne ftraf reeds weg had, en hun uit naam van s uren as vermaanden om on» befchroomd van den heuvel afrekomen# Eenigen kwamen af, en gaven zich over; anderen raakten 's nachts verftrooid , van welke zeer weinigen ontkwamen: alle de

an-

(?) Volgens anderen Maxxthtes, of Axathreu

Sluiten