Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van MARCUS CRASSUS. u3

van crassus. Dk kluchtfpel werd in 't openbaar vertoond. Maar aan den ver* gaderden Raad te Seleucia vertoonde hy flechte boeken van aristides, genaamd Milefifche iprookjes (r). En dit was geen verdichtfel van hem, want dezelve waren inderdaad gevonden onder de bagaadje van rustius 0)a en gaven surenas ftof tot fchimpfcheuten en fmaadredenen tegen de Romeinen, als die zelfs in den oorlog

zulk

(O Schoon van deze opftellen van aristides niets tot ons gekomen is , weet men echter genoeg, zo uit deze, als uit andere plaarfen van oude fchryvers , dat het een zeer ongebonden zoort van fchriften geweest is, zo befaamd, dat Milefifche fprookjes zelfs als een fpreek woord gebruikt worden. Ovidius, zich beklagende, dat hy gebannen was om fchriften , welke anderen nooit tot een misdryf gerekend waren, haalt onder anderen dezen aristides tot een voorbeeld aan TrhU II. 418, waar men heinsius kan raad. plegen.

CO Het fchynt wel , dat deze naam kwalyk gefpeld is, waarom anderen hiervoor lezen Rosdus. Dan daar de naam van roscius in 't voorgaande wel is uitgedrukt , koomt het ons min waarfchynlyk voor, dat dezelve hier tot tweemaal toe zoude zyn verbasterd geworden. VII. deel. [H]

Sluiten