Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

satf VERGELYKING van

trouwloosheid, welke hy beging, toen by eene bezetting over den kling liet fpringen , na vooraf in voorwaarden van overgaaf te hebben toegeftemd , is nog fchandelyker. Zodanige trouwloosheid heeft nooit de daden van c«sar gefchandvlekt, ten ware men met zulk een oog befchouwde de Voorgewende ontrouw , die hy pleegde, toen hy tegen de Germanen optrok , ondanks het vredesverdrag, 't welk de Ro. meinen met hun gemaakt hadden, en drie. maal honderdduizend man van hun deed fneuvelen. Maar dit gedrag van cjesar werd gerechtvaardigd door het Romeinfche volk , "t welk daarvoor eene dankzegging deed aan de Goden ; daar integendeel dat van alexander door niemand ooit verfchoond is geworden.'

Alexander, verblind door den fchitterenden roem der dapperheid van achilles, had zich dezen held ten voorbedde gekozen, en geen ondcrfcheid makende tusfchen hetgene in dat karakter waarlyk groot, en 't gene daarin onbefcboft en woest was, volgde hy hem na ook in dat gene, 't welk aan hem het allerdechtde was. Aan deze ongelukkige navolging

moet

Sluiten