Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALEXANDER en CiESAR.

men Doch misfchien moet men deze onachtfaamheid toefchryven aan zynen verregaanden voorfpoed. Waar zou men eenen Lgen vorst en overwinnaar kunnen vulden die altoos tegen de aanhoudende gunden van eene zo vriendelyke Fortuin

beftand ware? . „

De Bacchus-feesten , welke hy m Larmanie vierde , waar hy zeven dagen lang in optogt was met alle de ongebondenheid en brooddronkenheid van lieden, die de Thyrfen van bacchus volgen, » een vlek in dezen zynen togt. C*.vierde ook Bacchus-vrolykheden ifl Thesfahe, welk hy doortrok met een leger, geheel aan den wyn en de dronkenfehap overgegeven. Beiden zouden zich misfchien kunnen ontfchuldigen met het gebrek, 't welk hunne legers hadden geleden in de landen, die zy even te voren waren doorgetrokken. Wie weet niet, boe moeilyk het is, krygsbenden in toom te houden, die, na eenen zwaren hongersnood ondervonden te hebben , zich in een vet en van alles overvloeiend land'bevinden? Doch casaris hierin nog te meer te verfchonen, om dat zyn leger in dat uitfpatten een geneesIP 4] m*d"

Sluiten