is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76

het LEVEN

„ zullen wy dan eindelyk eens ophouden ts ,, overwinnen'

Maar wanneer leösthenes nu geftorvcn was, maakten zy, die bevreesd waren, dat phocion, tot Veldheer aangeftelden uitgezonden , een einde aan den oorlog maaken mogt, eenen onaanzienlyken Man op, die (zich in de Volksvergaderinge vertoonen moest en zeggen, ,, dat hy, als Vriend van phocion, en deszelfs oude Schoolmakker, het Volk raaden zoude hem te lpaaren en thuis te houden, aangezien zy niemand hadden aan hem gelyk! en liever, in plaats van hem, antiphilus naar het Leger te zenden!" Aanftonds vond dit voordel by. val by het Volk. Waarop phocion zelf te voorfchyn trad, en verklaarde, „ dathy noch immermeer de Schoolmakker was ge» weest van dezen Man, noch ook anderfins eenige kennis, of gemeenfehap met hem had gehad : ,, Maar van nu of aan, ging hy „ voort, maak ik U tot mynen Vriend, en ,, laat U tot myne gemeenzaame verkee-

ringe toe.- Want gy hebt aan de Athe-

nienfers geraaden dat overeen kwam

met myn belang!"

De