is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van PHOCION. 95

leeven onder eenen Regeeringsvorm \ waarregen hy ais Afgezant zo zeer geyverdhad, op dat die niet in ftand mogt koomen !"

De Bevelhebber menyllus bood hem eens eene groote Geldlom ten gefchenke aan. Hy antwoordde, „ dat noch menyllus beter was, dan alexander; noch de beweegreden, om het geld aan te neemen, nu ftcfker, dan te vooren, toen hy het had geweigerd." Men bad hem toen. „ dat hy het ten minften aanneemen zou voor zynen zoon phocüs !" Maar ook dit floeg hy af. „ Phocus zeide hy, byaU „ dien hy zich wil beteren, en een geregeld 3, leven leiden, zal genoeg hebben aan zyns Vaders Nalaatenfchap. Maar zo hst tm j, hem blyft, gelyk het nu is, zal 'er geen ,> Rykdom zyn groot genoeg om Tiem te vol„ doen! — Scherper was het antwoord, dat hy gaf aan antipater, wanneer die op hem begeerde, dat hy iets zou doen, dat niet behoorde. „ Ik kan, zeide hy, niet j, gelykelyk de Vriend en Vleier zyn van a n-

3, tipater!" a n t ip a t er Zelf, 7,0

men verhaalt, was gewoon te zeggen, „ dat hy te Athene twéé Vrienden had, te weeten phocion en demades, van welken hy

den