is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y A N AGIS. 219

venraaatige , dat in alle andere Zaakcn hoogstgcvaarlyk is, is, bovenal, verderffelyk in het ftaan naar burgerlyke Ecrampten en Volksgunst; naderaaal het hen, die groote macht in handen krygen, vervoert tot Dwaasheid en volflagene Dolfinnigheid, om dat zy ontkennen, dat de Deugd alleen de waare Eer is; maar willen, dat de Eer de Deugd uitmaakt. Gelyk dan phocion fj/) tegen antipater, die iets van bem vorderde , het welk niet eerlyk was, zeide: „ Gy kunt phocion niet te gelyk tot eenen Vriend en tot eenen Vleier heb. „ ben!" zo zou men ook of deze of diergelyke woorden kunnen gebruiken tot het Volk: „ Dezelfde Man kan niet te gelyk 5, Uwlieder Overheid zyn, en zich tevens „ in alle dingen naar Uwlieden voegen !'* Anders gaat het ligtelyk, zo als het ging met de slang, welker Staart, volgens het geen de fabel daar van zegt, op zekeren tyd in opftand kwam tegen den Kop, eisfchende om ook eens, op zyne beurt, baas te weezen en voor op te gaan, en niet genoodzaakt te zyn altyd achter

aan

(ƒ) Zie het Leven van phocion, hier boven.