Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van CLEOMENES. a8p

caeus Ql') gevorderd was , overvallende, peg hy hem eene zo groote vreeze aan, dat 'deszelfs geheele Legermacht op de vlucht floeg, met achterlaatinge van een aanzienelyk getal zo van Dooden als Gevangenen. Zo dat 'er zelfs een gerucht van aratus door Griekenland uitging, dat hy gefneuvel was! Dan deze wist, als een wel afgericht Veldheer van de gelegenheid zo wel gebruik te maaken, dat hy zich, voort na deze nederlaag, en fchier nog vluchtende ylings wendde naar Mantiftea, en, terwyl niemand iets diergelyks verwachtende was, die ftad bemachtigde, en van eene genoegzaame bezettinge voorzag-

Deze Gebeurtenis bracht by de Laceda> moniers te wege, dat zy federt geheel en al van gedachten veranderden en cle-

ome-

(/) Een zeer beroemde Berg van het meergenoemde Landfchap.

(«) Deze plaats is door velen verke«rd verftaan: zo als door dacier, die vertaalde: „Les Lacedémoniens syant dom le courage abatu." Xy. land er trof den fin beter, daar hy overzette-

X. deel. [T] d»;

Sluiten