Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van'-CLEOMENES. 291

Man aan hun over hebbe gelaaten. Zeker is het, ten minften, dat de meeste fchuld op hen kwam, en dat mee het daar voor hield, dat cleomenes gedwongen was geweest.

De Bedoelinge van cleomenes was thans om de Regeeringe van Lacedaamon, zo ras doenlyk, te veranderen. Om deze reden bewoog hy de Ephoren door gefchenken, dat zy hem by een Raadsbefluit belastten, op nieuw te velde te trekken. Ook wist hy eene menigte andere Perfoonen voor zich in te neemen, door middel van zyne Moeder cratesiclea, welke hem met de noodige Geldfommen rykelyk onderfteunde, en zyner Eerzucht, als of het haar zelve aanging, behulpzaam was. Zelfs zegt men, dat zy, hoe wel anders geene genegenheid hebbende om te hertrouwen , alleen ter liefde van haaren Zoon , tot haaren twééden Echtgenoot eenen Man nam, die onder de Spartaa' nen in aanzien en vermogen een der voornaamftcn was.

Cleomenes, nu met zyn leger uitgetrokken, bemachtigde eene plaats in het Gebied van Megalopolis, geheeten Leuc\T a] tra

Sluiten