Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van DEMOSTHENES. 23

koomen was, zich vervolgens ging toeleggen op de Wedfpebn der Grieken, waarin men den Overwinnaar met eene Kroon beloonde ; ja een der beroemd'de Langloopcrs (k) wierd: — eveneens ging het met demosthenes, die eerst alleen ter hcderoprichtinge zyner vervallene zaaken de Pleitzaal binnen trad, maar, vervolgens, door deze werkzaamheid in het bezit geraakt der voortreffelykfte en krachtigfte Welfpreekendheid , deze Kunst begon aan te wenden tot het behandelen van Staatzaaken, en daar in , juist zo als het ging in de evengcnoemde Spelen, de Kroon der Overwinninge wegdroeg boven- alle zyne Medeburgers, die het waagen durfden van het Spreekgcftoelte met hem te wedyveren.

Niettemin wierd hy , wanneer hy voor de eerftemaal voor het Volk ten voorfchyn rrad, luidruchtig uirgejouwd. Men lachte opentlyk over het vreemde van zynen Styl; over de vcrwarringe , welke in de Volfitv nen fchecn plaats te hebben:, over de met

py-

(S) Aetoz°??'-n*i ■> dolichodromi, die niet flechts fónn.Gal , zo ais doorgaans; raaar tot herhaalde reijeii de Loopbaan ai'deeden.

B 4

Sluiten