is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ANTONIÜS. '25

via, die voorheen getrouwd was geweest aan den Gemeentsman clodius; zynde eene vrouw, die zich niet met vrouvvelyke handwerken of huishoudelyk beuuur bemoeide, én zich niet kon vergenoegen tenen man, die een ambteloos leven leidde, onder hare gehoorfoamheid te hebben, maar heerfchen wilde over eenen, die zelf' over; anderen heerschte , en bevel voeren over zulk eenen, die zelf een leger onder zyn bevel had ; zo dat men kon zeggen, dat cleopatra leergeld voor de ver. kregene gefchiktheid van antoniüs, om onder vrouwen te daan, aan fulvia verfchuldigd was, toen zy hem geheel tam, en' volkomen van de eerde beginfelen af onderwezen in de kunst, om aan vrouwen te gehoorfamen, ontfing. Evenwel zocht hy die vrouw, door kortswyl en liefkozeryen, van tyd tot tyd in betere luimen te brengen. By voorbeeld, toen eik cjesar, van zyne overwinning in Spanje terug komende, te gemoet ging, trok hy uit even als de rest. Dan toen vervolgens in Italië het gerucht zich verfpreidde, dat c^sar ' gedood en de vyand in aantogt was, keerie hy naar de ftad terug, en zich als ee(B $) nen