Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 hetLEVEN

ring te brengen. Dan, nadat de ligtge-? wapende benden op hen ingerukt waren, en zy wel door hunne pylen velen der Romeinen gewond , doch zeiven door het lood der flingers en de werpfpiesfen nog meer gekwetften bekomen hadden, deinsden zy af. Weldra echter werd de aanval door hen hervat, 't welk duurde, tot dat de Galiifche ruitery in vollen ren pp hen kwam aanrukken, die hen zodanig uit elkander dreef, dat zy zich dien geheelen dag niet weder vertoonden.

Antoniüs door dit voorval geleerd hebbende, wat hem te doen ftond, liet niet alleen zyne achterhoede, maar ook de beide zyden door eene menigte fchutters en flingeraars dekken, en trok in eene vierkante dagorde op, gelastende de ruitery, ilechts den aanval der vyanden af te keeren, doch dezelven, wanneer zy afdeinsden, niet te vervolgen. Het gevolg hiervan was, dat de Parthars, geduurende de vier volgende dagen ruim zo veel nadeels zeiven bekwamen, als zy den Romeinen toehragten; waardoor hun de lust verging; zodat zy, voor reden gevende, dac het winterewierd, overleiden

OJB.

Sluiten