Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ARTAXERXES. 91

„ rokkenaars van het godloost en ver„ foeielykst Verraad het welverdiende loon „ verfchaft heeft!" — Zodanig was de uitkomst dezer Zamenzweering.

Ochus, onderfteund door atossa, ent boogende op haare gunst, leefde thans in de fchicterendfte verwachtingen. 'Er waren, evenwel, nog twéé van de Prinfen overig, die .hem vrees verwekten; te weeten de laatfte der echte Zoonen van artaxerxes, ariaspes, en uit de onechten arsames. Want-de Perfiaanen hielden ariaspes waardig den troon te beklimmen; niet om dat hy ouder was, dan ochus, maar uit hoofde van zyne Zachtmoedigheid, Eenvoudigheid en Menschlievendheid. Belangende arsames , deze onderfcheidde zich door Schranderheid, en het bleef voor ochus niet bedekt, dat hy zeer diep in de gunst Hond by hunnen Vader. Op het Leven dan van beiden toeleggende, en te gelyk Loos en Wreedaartig, bediende hy zich van zyne natuur.

ly.

tocl. II D bl. 305. en het Lev. v. alexan. oer, in ons IX D. bl. 124.

Sluiten