Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134 VERGELYKING van

Daarom vond ook dion, zodra hy zich maar in Sicilië vertoonde, vele duizenden, die eene gemeene zaak met hem maakten tegen dionysius; terwyl in tegendeel de roem van c^sar, nog na zynen dood, deszelfs vrienden het hoofd weder deed opbeuren, en zyn naam alleen den perzoon, die denzelven vervolgens voerde, van een kind, dat uit zich zeiven niets vermogt, dadelyk verhief tot den opperden der Romeinen, om te dienen tot een behoedmiddel tegen den haat en de overmagt van antonius. Wil iemand hier tegen inbrengen, dat dion den Tyran door zware gevechten heeft verdreven, maar dat brutus, toen hy caesar ombragt , denzelven ongewapend en onver, hoeds overviel, dan zeg ik, dat juist daar. in de grootfle febranderheid en het beleid van eenen krygsman doordraait, dat hy eenen man, die door zo groot eene magt gedekt, was, waarnam, terwyl hy zonder bedekking en ongewapend was. Want hy deed den moorddadigen aanval niet plotfelyk, noch alleen, of Hechts van weinigen vergezeld, maar na lang te voren het ont,werp daartoe beraamd, en vele anderen

deel

Sluiten